kiilto Kerafix Kakellim, 1l
Ej i lager

kiilto Kerafix Kakellim, 1l

18,90 €
inkl. 24 % moms.
Ej i lager

För montering av keramiska väggplattor på betong, gipsskivor, kakel, vinyl och målade ytor.

  • ljus färg
  • enkelt att använda
  • färdigt för användning
  • svag lukt

BRUKSANVISNING:

Vinyl och målade ytor måste slipas med grovt sandpapper och ett befintligt kakel måste tvättas före applicering av limmet. Kerafix Kakelim är fuktsäker och värmebeständigt upp till +70-80 °C. Rekommenderas inte i våtrymmen eller på golv. Applicera limmet med en grovtandad limspridare antingen på underlaget eller på baksidan av kakelplattan. Montera plattorna inom 15-20 minuter eller medans limmet forfarande är färskt och klibbigt. Plattorna kan på ett sugande underlag fogas tidigast nästa dag. På täta underlag kan plattorna fogas efter 5-7 dagar. Följ instruktionerna från kakeltillverkaren. Arbetstemperatur: över +5 °C. Åtgång: 1-2 m²/l beroende på underlag och kakelplatta. Rengöring: Färska limfläckar kan tas bort med vatten, ett intorkat lim endas på mekanisk väg. Lagring: I en tillsluten originalförpackning över säkerhetsdatablad, arbetsinstruktioner och säkerhetsdatablad.

SKYDDAS MOT FROST. FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN.

SE: EUH208: Innehåller biocidprodukter: Blandning av 5-kloro-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1), 1,2-bensisotiazolin-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.

EN: EUH208: Contains biocidal products: Mixture of 5-cloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-metyl-2H-isothiazol-3one (3:1), 1,2-benzisothiazol-3(H2)-on. May produce an allergic reaction.

FI: EUH208: Sisältää biosidivalmisteet: Seon 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiasol-3-onija 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni (3:1), 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Tuote-esite
Käyttöturvallisuustiedote

Tekniskt datablad
Säkerhetsdatablad

FI: EUH208: Sisältää biosidivalmisteet: Seon 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiasol-3-onija 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni (3:1), 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

SE: EUH208: Innehåller biocidprodukter: Blandning av 5-kloro-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1), 1,2-bensisotiazolin-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.

EN: EUH208: Contains biocidal products: Mixture of 5-cloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-metyl-2H-isothiazol-3one (3:1), 1,2-benzisothiazol-3(H2)-on. May produce an allergic reaction.

Modellnummer: kerafix
Produktnummer: 6411511026016