Kakelfog, Space Blue 250g

Kakelfog, Space Blue 250g

5,90 €
inkl. 24 % moms.
Nopeasti kuivuva ja vettähylkivä saumauslaasti 2-20 mm leveille saumoille. Keraamisten laattojen, lasi- ja marmorimosaiikin saumaukseen sisä- ja ulkotiloissa.
  • 250g Ultracolor Plus
  • täcker cirka 30x30cm
  • 2 kg = 1 m2 täckning
  • med Bio-block mot mögel
  • UVA och Frostbeständig
  • användning inom och utanför
  • kräver inte tätning
  • fyller mellanrum mellan 2 och 20 mm

Tuotetietoesite
Käyttöturvallisuustiedote

Produktinformation
Säkerhetsdatablad

EUH208 - Sisältää biosidi: 2-oktyyli-2H-isotiatsoli-3-oni. Voi aiheuttaa allergisen reaktion
EUH212 - Varoitus! Vaarallista keuhkorakkuloihin kulkeutuvaa pölyä saattaa muodostua käytön yhteydessä. Älä hengitä pölyä.
EUH208 - Innehåller biocid: 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on. Kan orsaka en allergisk reaktion
EUH212 - Varning! Farligt respirabelt damm kan bildas vid användning. Inandas inte damm.

Lisätietoja: Sisältää hydraulisia erikoissideaineita jotka kehon nesteiden kanssa voivat aiheuttaa alkalisen reaktion. Suojakäsineitä- ja laseja tulee käyttää. Lisätietoja tuoteesitteestä ja käyttöturvallisuustiedotteesta.
Ytterligare information: Innehåller speciell hydrauliskt bindemedel, soni kontakt med svett ellet andra kroppsvätskor kan skapa en lätt alkalisk reaktion. Användning av handskar och ögonskydd rekommenderas. För ytterligare information se säkerhetsdatablad och tekniskt datablad.

Modellnummer: 172/250