Frigolitkulor

11 Produkter

Frigolitkulor kan användas som hemdekoration och passar också bra för nålfiltning.

  • Utseende
0,39 €
0,44 €
0,52 €
0,72 €
0,99 €
1,55 €
2,42 €
8,90 €
24,95 €
29,95 €