Frigolitkulor

11 Produkter

Frigolitkulor kan användas som hemdekoration och passar också bra för nålfiltning.

  • Utseende
0,45 €
0,49 €
0,55 €
0,79 €
1,10 €
1,59 €
2,95 €
5,50 €
9,49 €
27,90 €
32,90 €