Frigolitkulor

8 Produkter

Frigolitkulor kan användas som hemdekoration och passar också bra för nålfiltning.

  • Utseende
0,31 €
0,36 €
0,40 €
0,56 €
0,80 €
1,20 €
2,01 €
3,95 €