Böjda former

Nu är det lätt att göra böjda former. Paket innehåller olika bågen. 1/4 båge inredoameter 10 mm, 1/4, inrediameter 20 mm 1/4 cirkel 11mm, stycke tjocklek
5 mm. Produkten är ej frostbeständig. Obs, märk att paketeringen har olika mängder och storleker.